W przypadku zainteresowania ofertą uprzejmie prosimy o kontakt z działem sprzedaży PCC, w celu dokonania rezerwacji terminu i otrzymania kompleksowej oferty zawierającej wszystkie koszty organizacji wydarzenia.

Poniższy cennik nie zawiera cen najmu pawilonów na cele organizacji targów i innych wydarzeń w halach wystawienniczych.

Pawilon 15.
Sale konferencyjne na poziomie 0 i 1 powyżej 100 osób.

Przedmiot najmu / rodzaj (pojemność) sali konferencyjnej Czas najmu / Cena netto* w PLN
do 9 godzin (h) najmu^ (ryczałt) każda następna godzina # najmu (powyżej 9 h)
A. Najem jednej sali konferencyjnej 
1. Sala do 100 osób 3 600   300
2. Sala do 200 osób  3 900  400
3. Sala do 300 osób  4 200  450
4. Sala do 400 osób  4 600  500
5. Sala do 600 osób 4 900 550
B. Najem dwóch lub większej ilości sal konferencyjnych
1. Najem dwóch lub trzech sal najem pierwszej Sali (największej albo jednej z sal o takiej samej pojemności) – według stawek ryczałtowych, a najem drugiej i trzeciej Saliwedług stawek godzinowych, właściwych dla danej Sali i określonych w punktach 1.1-1.5 tabeli
2. Najem czterech lub większej ilości sal (max 7 sal ) 19 000 / za 1 dobę
3. Najem czterech lub większej ilości sal na potrzeby montażu / demontażu 8 000 / za 1 dobę

Ceny najmu ww. sal konferencyjnych, uwzględniają koszty:

 • przygotowania Sali do udostępnienia najemcy (posprzątanie z wyłączeniem powierzchni wystawienniczej, ustawienie ścianek działowych, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp.)

 • oświetlenia roboczego,

 • ogrzewania / klimatyzacji,

 • eksploatacji sprzętu AV (ekran i projektor multimedialny)^^,

 • nagłośnienia konferencyjnego,

 • mównicy, stołu prezydialnego,

 • obsługi technicznej wydarzenia,

 • obsługi / sprzątania toalet,

 • udostępnienia szatni (bez obsługi),

 • podgląd dla prelegentów.

Cena najmu nie uwzględnia:

 • oświetlenia punktowego,
 • digital signage,
 • obsługi szatni.

^ Czas najmu do 9 h. W przypadkach potrzeby skorzystania z Sali powyżej 9 h, organizator wydarzenia jest zobowiązany do zapłaty za każdą godzinę wg godzinowych stawek najmu sal konferencyjnych, określonych w powyższej tabeli. Odpłatność za czas demontażu, który nie mieści się w najmie do 9 h, jest obliczana wg stawek godzinowych, określonych w powyższej tabeli.

^^ Najemcy zainteresowani wyposażeniem Sal w inny sprzęt AV i aparaturę symultaniczną, catering, zabudowę, parking oraz pozostałe usługi uiszczają dodatkowo opłaty wg cennika obowiązującego w MTP.

#  Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako pełna.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pawilon 15.
Sale konferencyjne poza poziomami 0, 1, 2 .

Przedmiot najmu / Rodzaj (pojemność) sali konferencyjne Cena netto* w PLN
godzina najmu (h) ^
1.  Sala do 20 osób 150
2.  Sala do 100 osób 220
3. Salon Prezydencki 1 200,00/najem do 9 h

Ceny najmu ww. sal konferencyjnych, uwzględniają koszty:

 • przygotowania Sali do udostępnienia najemcy (posprzątanie z wyłączeniem powierzchni wystawienniczej, ustawienie ścianek działowych, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp.)

 • oświetlenia roboczego,

 • ogrzewania / klimatyzacji,

 • obsługi technicznej wydarzenia,

 • obsługi / sprzątania toalet,

 • sprzątania,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi).

Cena najmu nie uwzględnia:

 • oświetlenia punktowego,
 • podglądu dla prelegentów,
 • wyposażenia w sprzęt AV,
 • digital signage,
 • obsługi szatni.

^ Taka sama stawka godzinowa jest stosowana przy najmie na czas trwania wydarzenia, jak i montażu / demontażu.

^^ Najemcy zainteresowani wyposażeniem sali w inny sprzęt AV i aparaturę symultaniczną uiszczają dodatkowo opłaty wg cennika obowiązującego w MTP.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pawilon 15.
Sala Ziemi.

Przedmiot najmu / Nazwa i pojemność sal / Czas najmu Cena netto* w PLN
A. Najem Sali Ziemi w całości (do 2000 osób)
do 6 godzin 14 000
każda kolejna godzina 1 450
B. Najem części Sali Ziemi (do 1000 osób, część A lub B)
do 6 godzin 13 000
każda kolejna godzina 1 300
C. Dopłata do ustawienia Sali w układzie bankietowym
(bez kosztów wypożyczenia stołów i sceny)
1 500
D. Dopłata do ustawienia Sali w układzie forum
(bez kosztów wypożyczenia sceny)
2 000
E. Najem garderób
(do 6 sztuk)
1 000
F. Najem foyer przed Salą Ziemi
(jeśli klient lub jego podwykonawca prowadzi działalność sprzedażową)
5 000

Cena najmu Sali Ziemi uwzględnia koszty:

 • przygotowania Sali do udostępnienia najemcy (posprzątanie, ustawienie ścianek działowych, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp.),
 • oświetlenia roboczego,
 • ogrzewania / klimatyzacji,
 • eksploatacji istniejącego sprzętu AV (ekran i projektor multimedialny)^^,
 • nagłośnienia będącego na wyposażeniu Sali,
 • obsługi technicznej wydarzenia,
 • obsługi / sprzątania toalet,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi),
 • podglądu dla prelegentów.

Cena nie uwzględnia:

 • oświetlenia punktowego,
 • digital signage,
 • obsługi szatni.

^ Czas najmu niezbędny dla organizatora na czas montażu, trwania wydarzenia i demontażu określany jest przez klienta i płatny według obowiązujących stawek.

^^ Najemcy zainteresowani wyposażeniem Sali w inny sprzęt AV i aparaturę symultaniczną uiszczają dodatkowo opłaty wg cennika obowiązującego w MTP.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pawilon 15.
Najem całych poziomów bez uwzględnienia ceny powierzchni wystawienniczej.

Przedmiot najmu / Nazwa poziomu  w  paw. 15 Czas najmu / Cena netto* w PLN
Najem powierzchni  ze sprzętem AV (ekran i projektor multimedialny) dzień (doba)
A.  Najem na czas trwania wydarzenia
1.  poziom 0 15 000
2.  poziom 1 19 000
B.   Najem na czas montażu / demontażu
1.  poziom 0 7000
2.  poziom 1 8000
C. Przedłużenie czasu pracy pawilonu 15 poza zamówieniem
dodatkowa godzina 1000

Cena najmu poziomów uwzględnia koszty:

 • przygotowania poziomu do udostępnienia najemcy (posprzątanie, ustawienie ścianek działowych, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp. Zabezpieczenia posadzki w przypadku ustawienia stoisk),
 • oświetlenia roboczego,
 • ogrzewania / klimatyzacji,
 • eksploatacji istniejącego sprzętu AV (ekran i projektor multimedialny)^^,
 • nagłośnienia będącego na wyposażeniu poziomu,
 • obsługi technicznej wydarzenia,
 • obsługi / sprzątania toalet,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi)
 • sprzątania.

Cena nie uwzględnia:

 • oświetlenia punktowego,
 • digital signage,
 • obsługi szatni,
 • najmu powierzchni wystawienniczej.

^^ Najemcy zainteresowani wyposażeniem Sali w inny sprzęt AV i aparaturę symultaniczną uiszczają dodatkowo opłaty wg cennika obowiązującego w MTP.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sale  konferencyjne w pawilonach 7, 14 oraz w Holu Wschodnim (Sala Zielona    i Sala Niebieska) oraz w pawilonie 3.

 Przedmiot najmu  Cena netto* w PLN za 1 godzinę
1. sala  do 20 osób 150
2. sala do 100 osób 220
3. sala do 200 osób 350
4. sala do 300 osób 400
5. sala do 400 osób 480
6. sala do 500 osób 550

Cena najmu ww. sal konferencyjnych uwzględnia koszty:

 • podglądu dla prelegentów.
 • przygotowania Sali do udostępnienia najemcy (posprzątanie, ścianki działowe, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp.),
 • oświetlenia,
 • ogrzewania / klimatyzacji,
 • eksploatacji sprzętu AV (ekran i projektor multimedialny)^;nie dotyczy Sali do 20 osób,
 • nagłośnienia; nie dotyczy Sali do 20 osób,
 • mównicy, stołu prezydialnego,
 • obsługi technicznej wydarzenia,
 • obsługi / sprzątania toalet,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi),
 • sprzątania w czasie wydarzenia,
 • podglądu prelegentów.

Cena nie uwzględnia:

 • oświetlenia punktowego,
 • digital signage,
 • obsługi szatni.

Taka sama stawka godzinowa jest stosowana przy najmie na czas trwania wydarzenia, jak i montażu / demontażu.

^ Najemcy zainteresowani wyposażeniem sali w inny sprzęt AV i aparaturę symultaniczną uiszczają dodatkowo opłaty wg cennika obowiązującego w MTP.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pawilony 10 i 11.

Przedmiot najmu Cena netto* w PLN
Najem do 6 h
Pawilon 11 7 500
Pawilon 10 duża sala 4 000
Pawilon 10 mała sala Cena netto* w PLN
godzina najmu (h)^
350

 

Cena najmu Pawilonów 10 i 11 uwzględnia koszty:

 • przygotowania pawilonu do udostępnienia najemcy (posprzątanie, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp.),
 • oświetlenia,
 • ogrzewania / klimatyzacji,
 • obsługi technicznej wydarzenia,
 • obsługi / sprzątania toalet,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi).

Najemcy zainteresowani wyposażeniem w sprzęt AV i aparaturę symultaniczną, cateringiem, zabudową, parkingiem oraz innymi usługami uiszczają dodatkowo opłaty wg cennika obowiązującego w MTP lub wg indywidualnie przygotowanej oferty.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najem przestrzeni w pionie gastronomicznym.

Przedmiot najmu / Nazwa i pojemność sal Czas najmu / Cena netto* w PLN
do 4 godzin (h) najmu- ryczałt każda następna godzina # najmu powyżej 4 h
1. Sala Piasku (restauracja) 4000 500
2. Sala Kryształu 2000 400
3. Sala Ognia 5500 500
4. Sala Powietrza 3500 400

Cena najmu ww. sal uwzględnia koszty:

 • przygotowania Sali do udostępnienia najemcy (posprzątanie, ustawienie krzeseł
 • i innego wyposażenia itp.) – dotyczy stawki ryczałtowej do 4 h,
 • oświetlenia roboczego,
 • ogrzewania / klimatyzacji,
 • obsługi / sprzątania toalet w czasie wydarzenia,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi).

Czas najmu liczony jest od momentu wejścia do obiektu.

# Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako pełna.

* Cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.