www.mtp.pl

Cennik

Sala Ziemi

Przedmiot najmu / Nazwa i pojemność sal / Czas najmuCena netto* w PLN
A. Najem Sali Ziemi w całości (do 2000 osób)
do 6 godzin13 000
każda kolejna godzina1 300
B. Najem części Sali Ziemi (do 1000 osób, część A lub B)
do 6 godzin11 000
każda kolejna godzina1100
C. Dopłata do ustawienia Sali w układzie bankietowym
(bez kosztów wypożyczenia stołów i sceny)
1 500
D. Dopłata do ustawienia Sali w układzie forum
(bez kosztów wypożyczenia sceny)
2 000
E. Najem garderób
(do 4 sztuk)
1 000
F. Najem foyer przed Salą Ziemi
(jeśli klient lub jego podwykonawca prowadzi działalność sprzedażową)
5 000

Cena najmu Sali Ziemi uwzględnia koszty:

 • przygotowania sali do udostępnienia najemcy (sprzątanie, ścianki działowe, ustawienie krzeseł i innego wyposażenia itp.),
 • oświetlenia roboczego,
 • ogrzewania / klimatyzacji,
 • eksploatacji sprzętu AV (ekran i projektor multimedialny)^^,
 • nagłośnienia,
 • obsługi technicznej wydarzenia,
 • obsługi / sprzątania toalet,
 • udostępnienia szatni (bez obsługi).

Cena nie uwzględnia:

 • oświetlenia punktowego,
 • podglądu dla prelegentów,
 • digital signage,
 • obsługi szatni,
 • sprzątania w czasie wydarzenia.
facebook