www.mtp.pl

Pawilony wystawiennicze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 3A 4 5 6 6A 7 7A 8 8A 5A 10 11 12 14 15 pawilony wystawiennicze bramy wjazdowe

Pawilon 1

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 2 478 m2
  1. piętro – 2 602 m2
 • Maksymalna liczba osób: 2350
 • Wysokość: 2,50 – 10 m.

Pawilon 2

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 2 478 m2
  1. piętro – 2 602 m2
 • Maksymalna liczba osób: 2 150
 • Wysokość: 3,90 – 10 m.

Pawilon 3

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 7 626 m2
  1. piętro – 1 361 m2
 • Maksymalna liczba osób: 3 916
 • Wysokość: 3,20 – 9,74 m.

Pawilon 3a

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 7 555 m2
  1. piętro – 2 604 m2
 • Maksymalna liczba osób: 6 041
 • Wysokość: 3,40 – 10,25 m.

Pawilon 4

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 4 010 m2
  1. piętro – 641 m2
 • Maksymalna liczba osób: 2 850
 • Wysokość: 3,89 – 8 m.
 • Połączony łącznikami z pawilonami 3A i 5

Pawilon 5

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 13 039 m2
  1. piętro – 1 411 m2,
 • Maksymalna liczba osób: 11 497
 • Wysokość: 3,70 – 8.20 m.
 • Połączony łącznikami z pawilonami 4, 6A, 5A i 10

Pawilon 6

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 2 588 m2
  1. piętro – 475 m2,
 • Maksymalna liczba osób: 2 350
 • Wysokość: 3,40 – 9 m.

Pawilon 6a

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 6 017 m2
  1. piętro – 593 m2,
 • Maksymalna liczba osób: 7 546
 • Wysokość: 4.10 – 9 m.
 • Połączony łącznikiem z pawilonami 5 i 8

Pawilon 7

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 3 792 m2
  1. piętro – 1 976 m2
 • Maksymalna liczba osób: 4 440
 • Wysokość: 2,80 – 10 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 12

Pawilon 7a

 • Powierzchnia ekspozycji: 3 743 m2
 • Maksymalna liczba osób: 4 800
 • Wysokość: 9 m.

Pawilon 8

 • Powierzchnia ekspozycji: 2 481 m2
 • Maksymalna liczba osób: 2 933
 • Wysokość: 7 – 9 m.

Pawilon 8A

Powierzchnia ekspozycji:
parter – 2 425 m2
piętro – 2425 m2
Maksymalna liczba osób: 4 683
Wysokość: 4,3 m
Liczba sal konferencyjnych: 5

Pawilon 5A

 • Powierzchnia ekspozycji: 3 079 m2
 • Maksymalna liczba osób: 1 950
 • Wysokość: 8 m.
 • Połączony łącznikiem z pawilonem 5

Pawilon 10

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 580 m2,
  1. piętro – 960 m2,
 • Maksymalna liczba osób: 900
 • Wysokość: 3 – 7,58 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 1
 • Połączony łącznikiem z pawilonem 5

Pawilon 11

 • Powierzchnia ekspozycji:
  • parter – 2 041 m2
  • 1. piętro – 1 351 m2
 • Maksymalna liczba osób: 450
 • Wysokość: 4 – 10,25 m.
 • WIĘCEJ O HISTORII IGLICY

 

Pawilon 12

Powierzchnia ekspozycji:
parter – 3 654 m2
1. piętro – 2 555 m2
Maksymalna liczba osób: 1 633 
Wysokość: 3,20 – 8 m

Pawilon 13

 • Powierzchnia ekspozycji:
  • 1. piętro – 650 m2,
  • 2. piętro – 605 m2,
  • 3. piętro – 546 m2
 • Maksymalna liczba osób: 940
 • Wysokość: 3,2 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 24

Pawilon 14

 • Powierzchnia ekspozycji:
  1. piętro – 650 m2,
  2. piętro – 605 m2,
  3. piętro – 546 m2
 • Maksymalna liczba osób: 940
 • Wysokość: 3,2 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 24

Pawilon 15

 • Powierzchnia ekspozycji:
  poziom 0 – 3 884 m2
  poziom 1 – 4 150 m2
  poziom 2 – 4 201 m2
 • Maksymalna liczba osób: 5 187 
 • Wysokość: 3,8 – 11 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 38

Pawilon x1

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 2 478 m2
  1. piętro – 2 602 m2,
 • Maksymalna liczba osób: 2 350
 • Wysokość: 2,50 – 10 m.

Pawilon 2

 • Powierzchnia ekspozycji:
  parter – 2 478 m2
  1. piętro – 2 602 m2
 • Maksymalna liczba osób: 2 150
 • Wysokość: 3,90 – 10 m.

Pawilon 101

 • Powierzchnia ekspozycji:
  • 1. piętro – 650 m2,
  • 2. piętro – 605 m2,
  • 3. piętro – 546 m2
 • Maksymalna liczba osób: 940
 • Wysokość: 3,2 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 24

Pawilon 102

 • Powierzchnia ekspozycji:
  • 1. piętro – 650 m2,
  • 2. piętro – 605 m2,
  • 3. piętro – 546 m2
 • Maksymalna liczba osób: 940
 • Wysokość: 3,2 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 24

Pawilon 103

 • Powierzchnia ekspozycji:
  • 1. piętro – 650 m2,
  • 2. piętro – 605 m2,
  • 3. piętro – 546 m2
 • Maksymalna liczba osób: 940
 • Wysokość: 3,2 m.
 • Liczba sal konferencyjnych: 24
facebook